Nakamoto Konsensüsü Nedir? Bitcoin’e Güç Veren Mekanizma

Bugün hala Bitcoin’e güç veren orijinal blok zinciri mutabakat mekanizması Nakamoto Mutabakatı hakkında bilgi edinin.

Jan 09, 2024
|

Nakamoto Consensus F

Temel Çıkarımlar:

 • Mutabakat mekanizmaları, dağıtık bir ağdaki düğümlerin blok zincirinin tek bir versiyonu üzerinde anlaşmasını sağlayarak işlemlerin geçerliliğini garanti altına alan ve çifte harcamayı önleyen protokollerdir.
 • Adını Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto’dan alan Nakamoto Mutabakatı, Bizans Genel Problemini merkezi olmayan ve güvene dayalı olmayan bir şekilde ele alır ve bazı düğümler güvenilmez veya kötü niyetli olsa bile mutabakat oluşturmanın güvenli bir yolunu sağlar.
 • Nakamoto Consensus, blok zincirine yeni bloklar eklemek için madencilerin karmaşık matematiksel problemleri çözmesini gerektiren Proof of Work (PoW) yöntemini kullanır.
 • Bitcoin’in başarısı, merkezi olmayan güven ve güvenlikle ilgili zorlukları ortadan kaldıran Nakamoto Mutabakatı ile yakından bağlantılıdır.
 • Nakamoto Mutabakatı ilkeleri Bitcoin’in ötesinde çeşitli blok zinciri projeleri tarafından benimsenerek çok yönlülüğünü ortaya koymuştur.

Giriş

Blockchain teknolojisi, işlemlerin merkezi olmayan ve güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlayarak finans alanında devrim yaratmıştır. Bunun temelinde, dağıtık defterlerin bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlayan kritik bir unsur olan mutabakat mekanizmaları yatmaktadır.

Bu makalede, Bitcoin ve diğer birçok blok zinciri sisteminin işlevselliğinin temelini oluşturan öncü bir protokol olan Nakamoto Consensus’a özel olarak odaklanarak mutabakat mekanizmaları kavramını inceliyoruz.

Blockchain’de Mutabakat Mekanizması Nedir?

Nakamoto Mutabakatını incelemeden önce, daha geniş bir kavram olan mutabakat mekanizmalarını anlamak önemlidir. Basit bir ifadeyle, mutabakat mekanizması, dağıtılmış bir ağdaki düğümlerin blok zincirinin tek bir sürümü üzerinde anlaşmasını sağlayan bir protokoldür. Bu anlaşma, işlemlerin geçerli olmasını sağlar ve bir kullanıcının kripto parasını bir işlemde harcadıktan sonra ağ işlem detaylarını bir sonraki bloğa dahil etmeden önce tekrar harcamaya çalışmasını içeren çifte harcamayı önler.

Bu durum blok zinciri defterinde bir çelişki yaratarak potansiyel olarak tutarsızlıklara yol açar ve tüm sistemin bütünlüğüne zarar verir.

Mutabakat mekanizmaları, kötü niyetli aktörlerin işlem geçmişini manipüle etmesini önleyerek bir blok zinciri ağının güvenliğini ve güvenilirliğini korumada çok önemli bir rol oynar. Her biri ağ katılımcıları arasında mutabakat sağlamaya yönelik kendine özgü bir yaklaşıma sahip olan çeşitli mutabakat algoritmaları mevcuttur. Bu tür çığır açan mekanizmalardan biri Nakamoto Mutabakatıdır.

Mutabakat mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi edinin Burada.

Nakamoto Mutabakatı Nedir?

Bitcoin‘in sahte yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun adını taşıyan Nakamoto Consensus, birçok blok zinciri ağı için temel mutabakat mekanizmasıdır. Temel yeniliği, Bizans Generalleri Problemine getirdiği zarif çözümde yatmaktadır.

Nakamoto Mutabakatı ve Bizans Generalleri Problemi

Bizans Generalleri Problemi, bazı düğümlerin hatalı olabileceği veya kasıtlı olarak kötü niyetli davranabileceği bir ağda fikir birliği sağlamanın zorluğunu yansıtan klasik bir bilgisayar bilimi sorunudur. Bir grup generalin saldırmak veya geri çekilmek için eylemlerini koordine etmesi gereken varsayımsal bir senaryoyu tanımlar, ancak bazı generaller hain olabilir ve çelişkili bilgiler gönderebilir.

Bizans Generalleri Problemi hakkında daha fazla bilgi edinin Burada.

Blok zinciri bağlamında, bu hatalı veya kötü niyetli düğümler, ağı bozmaya çalışan tehlikeye atılmış varlıkları temsil edebilir. Nakamoto Konsensüsü, Bizans Genelleri Problemini, Bizans Hata Toleransı (BFT) adı verilen, konsensüse ulaşmak için merkezi olmayan ve güvene dayalı olmayan bir mekanizma sunarak ele alır.

Bizans Hata Toleransı (BFT) Nedir?

BFT, blok zincirinde ve dağıtılmış defterlerde, kötü niyetli aktörler de dahil olmak üzere keyfi hataların veya arızaların varlığında bir sistemin doğruluğunu ve işlevselliğini sürdürme yeteneğini ifade eden bir kavramdır. ‘Bizans’ terimi yukarıda tanıtılan ‘Bizans Genel Problemi’nden türetilmiştir.

Bir BFT sisteminde amaç, düğümler veya katılımcılar gibi bazı bileşenler başarısız olduğunda veya kötü niyetli davrandığında bile sistemin bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamaktır. Bu, özellikle düğümlerin coğrafi olarak dağınık olabileceği ve blok zinciri ortamında olduğu gibi tam olarak güvenilmeyebileceği merkezi olmayan sistemlerde önemlidir.

Bizans Hata Toleransının temel özellikleri şunlardır:

 • Keyfi Arızalara Karşı Esneklik: BFT, yanlış veya çelişkili bilgi gönderen düğümler gibi keyfi ve kötü niyetli hataları ele alarak geleneksel hata toleransının ötesine geçer.
 • Artıklık ve Çoğaltma: BFT sistemleri, bazı düğümler hatalı veya tehlikede olsa bile, doğru bilgilerin kalan düğümler tarafından elde edilebilmesini sağlamak için genellikle artıklık ve çoğaltma kullanır.
 • Mutabakat Algoritmaları: BFT genellikle, sistemdeki düğümlerin belirli bir değer veya durum üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat algoritmaları aracılığıyla elde edilir. Nakamoto Mutabakatı, BFT için tasarlanmış mutabakat algoritmalarına bir örnektir.
 • Güvenlik Önlemleri: BFT sistemleri mesajların kimliğini doğrulamak, verilerin bütünlüğünü doğrulamak ve kötü niyetli saldırıları önlemek için kriptografik teknikler ve diğer güvenlik önlemlerini kullanabilir.

Nakamoto Consensus, dağıtılmış düğümler arasında mutabakat sağlamak için Proof of Work(PoW) ile en uzun zincir kuralını birleştirerek merkezi olmayan ve dağıtılmış bir blok zinciri ağında BFT’ye ulaşmada kilit bir rol oynar.

Nakamoto Mutabakatı Bizans Hata Toleransına Nasıl Ulaşır?

Aşağıda Nakamoto Consensus’u güvenli bir mutabakat mekanizması haline getiren temel bileşenlerin bir özeti yer almaktadır.

Ademi merkeziyetçilik ve izinsiz katılım

 • Nakamoto Consensus, herhangi bir katılımcının ağa katılmasına ve bir düğüm olmasına izin verir.
 • Bu merkezi olmayan yapı, sistemde merkezi bir otorite veya tek bir arıza noktası olmamasını sağlar.

Madencilik ve Proof of Work aracılığıyla mutabakat

 • Ağdaki katılımcılar(madenciler) madencilik olarak bilinen bir süreç aracılığıyla kriptografik bir bulmacayı çözmek için yarışırlar.
 • Bulmacayı çözen ilk madenci bir sonraki işlem bloğunu önerme hakkını kazanır.
 • Ağdaki diğer düğümler daha sonra önerilen bloğu doğrular.

En uzun zincir kuralı

 • Düğümler en uzun zincir ilkesini takip eder, yani en fazla kümülatif PoW’a sahip olan zincir geçerli ve kabul edilen blok zinciri olarak kabul edilir.
 • Bu mekanizma çifte harcamayı önlemeye yardımcı olur ve tüm düğümlerin gerçeğin tek bir versiyonunda birleşmesini sağlar.
 • En uzun zincir kuralı NC ve diğer PoW tabanlı blok zincirlerini oluşturan temel kavramlardan biridir.

Ekonomik teşvikler ve oyun teorisi

 • Madenciler ekonomik olarak dürüst davranmaya ve protokol kurallarına uymaya teşvik edilir.
 • Geçersiz bloklar oluşturmak veya çifte harcama yapmak gibi kötü niyetli davranış girişimleri ekonomik olarak maliyetli olacaktır ve bu nedenle caydırılır.

Olasılıksal kesinlik

 • Nakamoto Mutabakatı anında kesinlik sağlamasa da olasılıksal kesinlik sunar: Blok zincirine daha fazla blok eklendikçe, bir işlemin geri döndürülemez olma olasılığı artar.
 • Pratikte, bir işlem blok zincirinde ne kadar derine gömülürse, tersine çevrilme olasılığı da o kadar azalır.

Nakamoto Mutabakatı, bu ilkelere dayanarak merkezi olmayan bir ortamda BFT elde etmek için sağlam bir mekanizma sağlar. PoW mutabakatının dağıtılmış doğası, ağın Bizans (kötü niyetli) düğümlerin varlığı da dahil olmak üzere keyfi hatalara dayanmasına yardımcı olur.

Ekonomik teşvikler ve oyun teorik yönleri de sistemin genel güvenliğine ve esnekliğine katkıda bulunarak onu saldırılara karşı dirençli hale getirir ve dürüst düğümlerin çoğunun blok zincirinin tutarlı ve güvenli bir durumuna yakınsamasını sağlar.

İş İspatı ve Nakamoto Mutabakatı

Nakamoto Consensus’un özünde, madenci olarak bilinen katılımcıların blok zincirine yeni bir blok eklemek için karmaşık matematiksel problemleri çözmelerini gerektiren bir kriptografik mekanizma olan PoW kavramı yer almaktadır. Problemi çözen ilk madenci çözümü ağa yayınlar ve diğer düğümler tarafından onaylanırsa yeni blok zincire eklenir.

PoW, Nakamoto Mutabakatı içinde birden fazla amaca hizmet eder. İlk olarak, tek bir katılımcının birden fazla düğümü kontrol etmesini ve ağa hakim olmasını önleyen bir Sybil direnç mekanizması görevi görür. İkinci olarak, yeni bir blok ekleme sürecinin kaynak yoğun ve zaman alıcı olmasını sağlayarak madenciler arasında bir rekabet unsuru yaratır ve bu da ağa bir güvenlik düzeyi ekler.

Etkinliğine rağmen PoW, madencilik işlemlerinin önemli ölçüde hesaplama gücü gerektirmesi nedeniyle enerji yoğun yapısı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Bu durum, PoW ile ilişkili çevresel kaygıları gidermek için tasarlanan Proof of Stake (PoS) ve Delegated Proof of Stake (DPoS) gibi alternatif mutabakat mekanizmalarının araştırılmasına ve geliştirilmesine yol açmıştır.

Nakamoto Mutabakatı ve Bitcoin

Bitcoin’in bir kripto para birimi olarak başarısı, merkezi olmayan güven ve güvenliğin uzun süredir devam eden zorluklarını ele alan Nakamoto Mutabakatı ile yakından ilişkilidir.

Nakamoto Mutabakatı’nın şeffaf ve merkezi olmayan yapısı, sansüre karşı direnç, değişmezlik ve güvenilmezliği vurgulayan Bitcoin‘in ethosuyla uyumludur.

Bitcoin’in Ötesinde Nakamoto Mutabakatı

Nakamoto Consensus Bitcoin’in yaratılmasıyla ortaya çıkmış olsa da, ilkeleri çok sayıda başka blok zinciri projesi tarafından benimsenmiş ve uyarlanmıştır. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, başlangıçta PoW tabanlı bir Nakamoto Mutabakatı ile çalışıyordu ancak şimdi The Merge aracılığıyla PoS tabanlı bir sisteme geçiş yaptı.

Litecoin, Bitcoin Cash ve çok daha fazlası dahil olmak üzere diğer blok zinciri platformları da ağ katılımcıları arasında anlaşma sağlamak için temel mekanizma olarak Nakamoto Consensus’u kullanmaktadır. Bu mutabakat modelinin çok yönlülüğü, çeşitli blok zinciri ekosistemlerinde yaygın olarak benimsenmesini ve denenmesini sağlamıştır.

Sonuç

Nakamoto Mutabakat mekanizması, blok zinciri teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında bir köşe taşı olarak durmaktadır. Bizans Genel Problemi’ni Proof of Work kullanarak çözmeye yönelik yenilikçi yaklaşımı güvenli, merkezi olmayan ve şeffaf işlem sistemlerinin önünü açmıştır.

PoW ile ilgili çevresel kaygılar alternatif mutabakat mekanizmalarının araştırılmasına yol açmış olsa da Nakamoto Mutabakatı, blok zinciri teknolojisinin devam eden evriminde temel ve etkili bir kavram olmaya devam etmektedir.

Durum Tespiti ve Kendi Araştırmanızı Yapın

Bu makalede listelenen tüm örnekler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu tür bilgileri veya diğer materyalleri yasal, vergi, yatırım, finans, siber güvenlik veya diğer tavsiyeler olarak yorumlamamalısınız. Burada yer alan hiçbir şey, Crypto.com tarafından herhangi bir madeni para, jeton veya diğer kripto varlıklarına yatırım yapmak, satın almak veya satmak için bir talep, öneri, onay veya teklif teşkil etmez. Kripto varlıkların alım satımından elde edilen getiriler, yargı bölgenizde sermaye kazancı vergisi dahil olmak üzere vergiye tabi olabilir. Crypto.com ürünlerinin veya özelliklerinin herhangi bir açıklaması yalnızca açıklama amaçlıdır ve bir onay, davet veya talep teşkil etmez.

Geçmiş performans, gelecekteki performansın garantisi veya öngörücüsü değildir. Kripto varlıkların değeri artabilir veya azalabilir ve satın alma fiyatınızın tamamını veya önemli bir miktarını kaybedebilirsiniz. Bir kripto varlığı değerlendirirken, mümkün olan en iyi kararı vermek için araştırmanızı ve durum tespitinizi yapmanız çok önemlidir, çünkü herhangi bir satın alma işlemi tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

SOSYAL

🤔 Nakamoto Consensus ve Proof of Work arasındaki fark nedir?

Buradan öğrenin 👉

—————–

🔐 Bitcoin’in Nakamoto Consensus’u diğer Proof of Work mekanizmalarından daha mı güvenli?

İşte işin iç yüzü 👉

Arkadaşlarınla paylaş

Kripto yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız?

Crypto.com'da bir hesap oluşturmak için tüm bilgilerin adım adım anlatıldığı kılavuzdan faydalanın

Şimdi Başla düğmesine tıklayarak kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıkladığımız Crypto.com Gizlilik Bildirimi metnini okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.
Mobile phone screen displaying total balance with Crypto.com App

Common Keywords: 

Ethereum / Dogecoin / Dapp / Tokens