Coin
15,094
Vốn hóa
$1,195.01 B USD
Biến động trong 24h

-2.41%

Khối lượng trong 24h
$57.58 B USD
Dominance
BTC: 45.43%, ETH: 18.12%
Gas ETH
27 Gwei

The Red Village Champions

Thêm vào Danh sách theo dõi

Key Metrics

NFTs

10.9K

Collectors

1.9K

Total Sales Volume

N/A

Floor Price

0 ETH

Sales Data

Giới thiệu

The Red Village is a brutal dark fantasy play-to-earn blockchain game on the Polygon network. Official link to Champions: [Champions](https://opensea.io/collection/theredvillagechampions) <br /> Official link to Blood Portal: [Blood Portal](https://opensea.io/collection/theredvillagebloodportal) <br /> Official link to Bones: [Bones](https://opensea.io/collection/theredvillagebones)

Thông tin tổng quan

Liên kết hữu ích

Trang web

Thị trường giao dịch

Các kênh mạng xã hội
Danh mục
Polygon NFTs

Công ty

Copyright © 2018 - 2023 Crypto.com. All rights reserved.

Terms and Conditions

Thông báo bảo mật

Trạng thái

Cookie Preferences

certificate: AICPA
certificate: SGS
certificate: SGS-27001
certificate: PCI-DSS
certificate: BSI