Coin
16,964
Vốn hóa
$1,197.15 B USD
Biến động trong 24h

+0.02%

Khối lượng trong 24h
$29.57 B USD
Dominance
BTC: 45.11%, ETH: 19.15%
Gas ETH
54 Gwei

MidnightBreeze

Thêm vào Danh sách theo dõi

Bộ sưu tập

Key Metrics

NFTs

6.9K

Collectors

2.9K

Total Sales Volume

4.2K

Floor Price

0.155 ETH

Sales Data

Giá trung bình (7N)

0.2229ETH

$422.64

Doanh thu (7N)

54

Vốn hóa (7N)

1,553ETH

$2.95 M

Khối lượng (7N)

12ETH

$22,822

Giới thiệu

MidnightBreeze's average price is 0.2229 ETH (7D) with a sales volume of 12 ETH (7D). MidnightBreeze is 31.37% for the last 7 days. The latest floor price of MidnightBreeze is 0.155 ETH with a total volume of 4.2K.
𝕄𝕚𝕕𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥夏季𝔹𝕣𝕖𝕖𝕫𝕖 , soft waves crashing in the distance, the sound of a car racing past, the leaves of the palm blowing in the wind. Every Midnight Breeze is an unique story created by your imagination. You can find all info on Dutchtide and MidnightBreeze here: https://www.midnightbreeze.store/ F Find Dutchtide on https://twitter.com/dutchtide

Thông tin tổng quan

Liên kết hữu ích

Trang web

Thị trường giao dịch

Các kênh mạng xã hội
Danh mục
Ethereum NFT

Công ty

Copyright © 2018 - 2023 Crypto.com. All rights reserved.

Terms and Conditions

Thông báo bảo mật

Trạng thái

Cookie Preferences

certificate: AICPA
certificate: SGS
certificate: SGS-27001
certificate: PCI-DSS
certificate: BSI