Coin
15,172
Vốn hóa
$1,206.65 B USD
Biến động trong 24h

-0.71%

Khối lượng trong 24h
$51.37 B USD
Dominance
BTC: 45.24%, ETH: 18.19%
Gas ETH
33 Gwei

Mutant Kongz & G.rilla Official

Thêm vào Danh sách theo dõi

Key Metrics

NFTs

9.5K

Collectors

3.2K

Total Sales Volume

N/A

Floor Price

0 ETH

Sales Data

Social Tracker

Twitter

Người theo dõi

51

Biểu đồ (30N)

Giới thiệu

💫 Can you guys believe that you can change the world by pioneering a new utopia through the Meta Kongz project? How exciting! 💥A mega metaverse project with the genius developer Lee Du-hee, representing Korea, and the Kongz team! Our goal is to globalize K-NFT with the Hallyu wave just like K-POP 💫 메타콩즈 프로젝트를 통해 새로운 유토피아를 개척하여 세상을 바꿀 수 있다는 것이 믿어지시나요? 💥한국을 대표하는 천재 개발자 이두희와 콩즈팀의 초대형 메타버스 프로젝트! 우리의 목표는 K-POP과 같은 한류의 바람으로 K-NFT를 세계화하는 것입니다.

Thông tin tổng quan

Liên kết hữu ích

Trang web

Thị trường giao dịch

Các kênh mạng xã hội
Danh mục
Ethereum NFT

Công ty

Copyright © 2018 - 2023 Crypto.com. All rights reserved.

Terms and Conditions

Thông báo bảo mật

Trạng thái

Cookie Preferences

certificate: AICPA
certificate: SGS
certificate: SGS-27001
certificate: PCI-DSS
certificate: BSI