Kalıcı Olmayan Kayıp Nedir? DeFi Likidite Havuzlarında Nasıl Yönetilir?

DeFi likidite havuzlarında çok önemli bir kavram olan Kalıcı Kayıp hakkında bilgi edinerek, bundan nasıl yararlanacağınızı öğrenin.

Oct 17, 2023
|

What Is Impermanent Loss And How To Manage It

Temel Çıkarımlar:

  • Kalıcı Olmayan Kayıp (IL), DeFi alanında bir merkeziyetsiz borsaya (DEX) ya da yield-farming protokolüne likidite sağlarken yaşanan geçici değer düşüşünü ifade eder.
  • Kalıcı Olmayan Kayıp, bir likidite havuzundaki varlıkların göreli değeri zaman içinde değiştiğinde ortaya çıkar ve ilk yatırılan para ile çekilen değer arasında bir tutarsızlığa neden olur.
  • Kalıcı Kayıp hesaplayıcıları potansiyel kayıpların tahmin edilmesine yardımcı olabilir.
  • Kalıcı Kaybı yönetme stratejileri arasında birbiriyle ilişkili varlıklara sahip havuzların seçilmesi, işlem ücreti ödüllerinin dikkate alınması, likiditenin birden fazla havuzda çeşitlendirilmesi ve varlık oynaklığının etkisinin anlaşılması yer alır.
  • Kalıcı Kayıp riskler sunarken, likidite sağlamak da işlem ücretleri ve ek tokenlar aracılığıyla ödüller sunar.

Impermanent Loss (IL) Nedir?

Merkeziyetsiz finans(DeFi) dünyasında Kalıcı Kayıp (IL), bir kullanıcının portföyü üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkiye sahip bir olgudur. Bir kullanıcı bir merkeziyetsiz borsaya(DEX) ya da yield-farming protokolüne likidite sağladığında ortaya çıkan geçici değer kaybını ifade eder. Bu kayıp, yalnızca kullanıcı varlıkları havuzdan çektiğinde gerçekleştiği için ‘geçici’ olarak adlandırılır.

IL’nin neden oluştuğunu, nasıl hesaplanacağını ve likidite havuzlarında alım satım yaparken bunu yönetmenin yollarını anlamak için okumaya devam edin.

Kalıcı Olmayan Kayıp Nasıl Oluşur?

Esasen IL, piyasa fiyatındaki hareketlere yanıt olarak likidite havuzlarının sürekli olarak yeniden dengelenmesi nedeniyle ortaya çıkar. IL’nin nasıl gerçekleştiğini anlamak için aşağıdaki örneği ele alalım:

Bir yatırımcının eşit miktarda ETH ve yeni piyasaya sürülen bir altcoinden oluşan bir token çifti havuzuna likidite sağladığını düşünün. Başlangıçta, eşleştirilmiş varlıkların her ikisinin de değeri eşittir ve her birine eşit değerde katkıda bulunurlar. Ancak, zaman içinde yeni altcoin talepte bir artış yaşar ve fiyatı ETH’ye kıyasla artar. Sonuç olarak, yatırımcının havuzdaki varlıklarının oranı değişir ve daha fazla altcoin ve daha az ETH’ye sahip olurlar.

Şimdi, havuzdan likidite çekmeye karar verdiklerini varsayalım. Altcoinin fiyatı arttıysa, ilk yatırdıklarına kıyasla daha fazla altcoin ve daha az ETH alacaklardır. İlk yatırdıkları paranın değeri ile para çekme anındaki değer arasındaki bu tutarsızlık Kalıcı Olmayan Kayıptır.

Tokenların değerinin birbirlerine göre değişmesinden kaynaklandığı için ‘kalıcı olmayan’ olarak adlandırılır; kayıp yalnızca tüccarın varlıklarını o anda havuzdan çekmesi durumunda gerçekleşir.

Kalıcı Olmayan Kayıp Nasıl Hesaplanır

IL’yi hesaplamak için, likidite havuzuna yatırılan varlıkların değeri, bir cüzdanda tutulan aynı varlıkların değeriyle karşılaştırılabilir. Bunu daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği ele alalım:

  • Alice’in 50/50 ETH/CRO havuzuna likidite sunmak istediğini varsayalım. Bu senaryoda, Alice’in 5 ETH ve 5.000 CRO yatırdığını varsayalım (burada 1 ETH = 1.000 CRO fiyatıdır). Havuzun toplam varlık değeri 100.000 CRO ise (50 ETH + 50.000 CRO’dan oluşur), yatırılan para Alice’e havuz payının %10’unu verir ve Alice bu payı istediği zaman çekebilir.

Peki ya varlıklardan birinin fiyatı değişirse?

  • Likidite sağlayıcı ilk depozitoyu yatırdıktan sonra, 1 ETH’nin fiyatı iki katına çıkar ve 2.000 CRO’dan işlem görmeye başlar. Arbitraj yatırımcıları havuza CRO ekleyecek ve ETH/CRO fiyatını harici borsalarla eşleştirmek için ETH’yi çıkaracaktır.

Likidite havuzları, havuzu ayarlamak ve varlıkları yönetmek için algoritmalara dayanır. Bu gibi senaryolarda IL’yi hesaplamak için en temel ve yaygın olarak kullanılan formül, Uniswap gibi DEX’ler tarafından popüler hale getirilen sabit ürün formülüdür. Bu formülü kullanarak şunları belirleriz:

X * Y = Kburada X token1 miktarı ve Y token2 miktarıdır

Formüle dayanarak, başlangıçta şunu elde ederiz:

50 (ETH) * 50.000 (CRO) = 2.500.000

Arbitraj işleminden sonra, şimdi havuzun yeni varlıklarını hesaplıyoruz:

ETH likiditesi = karekök (sabit ürün K / CRO’daki yeni ETH fiyatı)

Karekök (2.500.000 / 2.000 CRO) = 35,355 ETH

CRO likiditesi = karekök (sabit ürün K * CRO’daki yeni ETH fiyatı)

Karekök (2.500.000 * 2.000 CRO) = 70.710,678 CRO

Alice bu noktada tüm tokenları çekerse, likidite havuzundaki %10’luk pay ile toplam 14.142 CRO’ya (3,5355 ETH * 2.000 CRO + 7.071 CRO) eşdeğer bir tutar elde edilir. Ancak bunun yerine Alice tokenları elinde tutmuş olsaydı, tokenlar 15.000 CRO (5 ETH * 2.000 CRO + 5.000 CRO) değerinde olacaktı.

Bu durumda Alice’in IL’si 15.000 – 14.142 = 858 CRO olur.

Kalıcı Olmayan Kayıp Hesaplayıcıları

IL hesaplayıcıları, bir kullanıcının belirli bir havuza likidite sağlarken maruz kalabileceği potansiyel kaybı tahmin etmeye yardımcı olmak için mevcuttur. İlk varlık fiyatları, havuz bileşimi ve zaman içindeki fiyat değişiklikleri gibi çeşitli faktörleri dikkate alırlar.

Aşağıda iki faydalı IL hesaplayıcısı bulunmaktadır:

CoinGecko’nun Kalıcı Kayıp Hesaplayıcısı

GitHub’ın Kalıcı Kayıp Hesaplayıcısı

Likidite Havuzunda Kalıcı Kayıp ve Verimliliğe Etkisi

Likidite havuzları DeFi’nin önemli bir bileşenidir ve genellikle ek tokenlar şeklinde ödüller karşılığında havuzlara likidite sağlamayı içeren yield farming’de çok önemli bir rol oynar. Ancak IL, genel yield farming stratejisini önemli ölçüde etkileyebilir.

yield farming’e katılırken, maruz kalınabilecek potansiyel IL’yi göz önünde bulundurmak önemlidir. yield farming’den kazanılan ödüller, IL nedeniyle ilk depozitonun değer kaybını telafi etmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, verim çiftçiliği seçeneklerini seçerken potansiyel riskleri ve ödülleri dikkatle değerlendirmek çok önemlidir.

Kalıcı Olmayan Kaybı Etkileyen Faktörler

Kripto para piyasasında IL’yi etkili bir şekilde yönlendirmek için bir yatırımcının göz önünde bulundurması gereken birkaç temel faktör vardır:

  • Likidite havuzunun bileşimi çok önemli bir rol oynar. Yüksek korelasyonlu varlıklara ya da sabit coin çiftlerine sahip havuzlarda genellikle daha düşük IL seviyeleri görülür. Havuzdaki varlıkların dinamiklerinin anlaşılması, ilgili potansiyel risklerin değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
  • Zaman ufku dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. IL, teorik olarak doğası gereği geçicidir, yani zaman içinde, varlıkların göreceli değerleri başlangıç seviyelerine dönerse kayıp azaltılabilir veya hatta ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle, havuzlarda kilitli kalan varlıkların süresini ve varlıkların ilk değerlerini geri kazanma potansiyelini göz önünde bulundurmak, IL’yi etkin bir şekilde yönetmek için çok önemlidir.
  • Kripto para piyasasındaki son gelişmelerden haberdar olmak çok önemlidir. Yeni varlıkların piyasaya sürülmesi veya piyasa koşullarındaki değişiklikler, IL ile ilişkili potansiyel riskleri ve ödülleri önemli ölçüde etkileyebilir. Piyasa eğilimlerini yakından takip etmek ve stratejileri buna göre uyarlamak, IL’nin etkisini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Etkinin Azaltılması ve Dengelenmesi

IL, havuzlara likidite sağlarken yatırımcılar için doğal bir risk olsa da, maruziyetlerini azaltmak ve etkisini hafifletmek için kullanabilecekleri stratejiler vardır.

Dikkate alınması gereken bir husus, likidite sağlanacak havuzların dikkatle seçilmesidir. Korelasyonlu varlıklar ya da sabit coin çiftleri içeren havuzlar seçilerek IL potansiyeli azaltılabilir. Ek olarak, likiditenin çeşitlendirilmesi riskin yayılmasına ve IL’nin etkisinin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

Bir yatırımcının göz önünde bulundurabileceği bir diğer strateji de alım satım ücretlerinden elde edilebilecek potansiyel getirilerdir. Bazı likidite havuzları, havuz içindeki alım satım faaliyetlerinden elde edilen işlem ücretleri şeklinde ödüller sunar. Dikkatli bir araştırmayla, yüksek işlem hacimleri ve ücretleri olan havuzlara katılarak, bir tacir IL’yi kazanılan işlem ücretleriyle potansiyel olarak dengeleyebilir.

Kripto Piyasasında Kalıcı Olmayan Kayıp ve Volatilite Arasındaki İlişki

Kripto piyasasındaki volatilite, IL’nin önemli bir itici gücüdür. Bir likidite havuzundaki varlıkların fiyatları yüksek düzeyde dalgalanma yaşadığında, IL potansiyeli artar. Bunun nedeni, havuzdaki varlıkların göreli değerinin büyük ölçüde dalgalanarak daha yüksek bir IL olasılığına yol açabilmesidir.

Yatırımcıların likidite sağladıkları varlıkların oynaklığını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Yüksek volatiliteye sahip varlıklar, daha istikrarlı varlıklara kıyasla daha yüksek IL ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, varlıkların tarihsel oynaklığını ve genel piyasa koşullarını anlamak, IL ile ilişkili potansiyel riskleri yönetmek için çok önemlidir.

Likidite Havuzlarının Riskleri ve Ödülleri

IL bir risk teşkil etse de, likidite sağlamanın potansiyel ödülleri de olduğunu unutmamak önemlidir. Aslında IL, likidite sağlamanın sunduğu potansiyel ödüller için bir değiş tokuş olabilir. Bir tacir havuzlara likidite sağlayarak kripto piyasasındaki genel likiditeye katkıda bulunur ve verimli ticareti kolaylaştırır. Bu da alım satım ücretleri ya da ek tokenlar gibi ödüllerin kazanılmasını sağlayabilir.

Doğru strateji uygulandığında, likidite sağlanmasından elde edilen ödüller IL’yi dengeleyebilir ve potansiyel olarak ek getiri sağlayabilir. Ancak, likidite sağlamaya başlamadan önce riskleri ve ödülleri dikkatle değerlendirmek çok önemlidir. Varlıkların dinamiklerini anlamak, potansiyel oynaklığı değerlendirmek ve zaman ufkunu göz önünde bulundurmak, ödüllerin potansiyel IL’den daha ağır basıp basamayacağını belirlemede kilit faktörlerdir.

Sonuç: DeFi’de Kalıcı Olmayan Kaybı Yönetmek

Kalıcı Olmayan Kayıp, kripto para varlıklarını önemli ölçüde etkileyebilecek bir olgudur ve IL riskler arz etse de, dikkatli bir değerlendirme ve stratejik karar verme ile yatırımcılar bu olguyu yönetebilir ve başarılı bir şekilde likidite sağlayıcısı olarak hareket edebilir. Yetenekli yatırımcılar, likidite sağlayacakları havuzları dikkatle seçerek, varlıkları çeşitlendirerek ve piyasa trendlerinden haberdar olarak IL’yi etkili bir şekilde yönetebilir.

IL’nin nasıl çalıştığını anlamak, IL hesaplayıcılarını kullanarak hesaplamak ve likidite sağlama ile ilişkili riskleri ve ödülleri göz önünde bulundurmak, kripto dünyasında gezinmek için çok önemlidir.

Durum Tespiti ve Kendi Araştırmanızı Yapın

Bu makalede listelenen tüm örnekler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu tür bilgileri veya diğer materyalleri yasal, vergi, yatırım, finans, siber güvenlik veya diğer tavsiyeler olarak yorumlamamalısınız. Burada yer alan hiçbir şey, Crypto.com tarafından herhangi bir madeni para, jeton veya diğer kripto varlıklarına yatırım yapmak, satın almak veya satmak için bir talep, öneri, onay veya teklif teşkil etmez. Kripto varlıklarının alım satımından elde edilen getiriler, yargı bölgenizde sermaye kazancı vergisi dahil olmak üzere vergiye tabi olabilir. Crypto.com ürünlerinin veya özelliklerinin herhangi bir açıklaması yalnızca açıklama amaçlıdır ve bir onay, davet veya talep teşkil etmez.

Geçmiş performans, gelecekteki performansın garantisi veya öngörücüsü değildir. Kripto varlıkların değeri artabilir veya azalabilir ve satın alma fiyatınızın tamamını veya önemli bir miktarını kaybedebilirsiniz. Bir kripto varlığı değerlendirirken, mümkün olan en iyi kararı vermek için araştırmanızı ve durum tespitinizi yapmanız çok önemlidir, çünkü herhangi bir satın alma işlemi tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

Etiketler

DeFi

trading

Arkadaşlarınla paylaş

Kripto yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız?

Crypto.com'da bir hesap oluşturmak için tüm bilgilerin adım adım anlatıldığı kılavuzdan faydalanın

Şimdi Başla düğmesine tıklayarak kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıkladığımız Crypto.com Gizlilik Bildirimi metnini okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.
Mobile phone screen displaying total balance with Crypto.com App

Common Keywords: 

Ethereum / Dogecoin / Dapp / Tokens