Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli: Bilmeniz Gerekenler

Sistematik ve sistematik olmayan iki temel yatırım türüne dayanan Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM) modeli, riski yönetmek için çeşitlendirmenin ötesine geçer. Şöyle yapacağız.

Jul 26, 2023
|

Yatırım teorileri üzerine modern bir yaklaşım olan ve kripto varlıklarınızı yönetmek için çok uygun olabilecek Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli’dir (CAPM). Sistematik ve sistematik olmayan iki temel yatırım türüne dayanan bu model, riski yönetmek için çeşitlendirmenin ötesine geçmektedir. Nasıl olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli

Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli – Çeşitlendirmenin Ötesinde Bir Portföy Oluşturmak

Modern portföy teorisine giriş niteliğinde olan Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Jack Treynor, William Sharpe ve diğer birkaç kişi tarafından ortaya atılmıştır. CAPM yatırım riskini iki türe ayırır: sistematik ve sistematik olmayan. Bu teori, çeşitlendirmenin her zaman risk ve piyasa dalgalanmalarına karşı bir çözüm olamayacağını daha derinlemesine incelemektedir.

  • Sistematik Risk, bir portföydeki çeşitlendirmeden bağımsız olarak tüm yatırımların maruz kaldığı risktir. Örneğin, resesyonlar, savaşlar ve doğal afetler, riskli bir varlığa yatırım yapan herhangi bir yatırımcının kaçınamayacağı sistematik risk örnekleridir.
  • Kendine özgü veya spesifik risk olarak da bilinen Sistematik Olmayan Risk, herhangi bir riskli bireysel varlığı ifade eder. Tipik olarak, bunlar yalnızca o varlığa özgü risklerdir; örneğin, bir hisse senedinde kötü bir kazanç raporu riski veya belirli bir kripto para biriminin faydası.

Modern portföy teorisi, riskin çeşitlendirme yoluyla ortadan kaldırılabileceğini göstermektedir. Ancak çeşitlendirme sistematik risk sorununu çözmez. Her bir hisse senedine veya kripto para birimine sahip olsanız bile, portföyünüz piyasa yukarı ve aşağı hareket ettikçe dalgalanmaya devam edecektir.

Daha sonra CAPM, riskli varlıklar, özellikle de hisse senetleri için sistematik risk ve beklenen getiri arasındaki ilişkiyi açıklar. Formül aşağıdaki gibidir:

Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli

Bu, herhangi bir varlığın getirisinin uzun vadede kendi riskinin (beta), risksiz faiz oranının ve bir bütün olarak piyasanın beklenen getirisinin bir fonksiyonu olması gerektiği anlamına gelir. Evet, bu teoriyi kripto yatırımına uygulamak zordur, ancak sizden almanızı istediğimiz bir kavram var.

Beta metriği

Beta, bir varlığın daha geniş piyasaya göre riskini ölçen kullanışlı bir metriktir. Korelasyonun aksine, beta -1 ile 1 arasında sınırlı değildir. Korelasyon sadece iki varlık arasındaki göreceli ilişkiyi ölçerken, beta bu ilişkinin hassasiyetini ölçer. Örneğin, bitcoin ‘e göre 1,5 beta değerine sahip bir tokenin, bitcoin fiyatı %10 hareket ettiğinde %15 hareket etmesi beklenir.

Beta, korelasyon gibi bir elektronik tablo kullanılarak hesaplanabilir. Beta formülü, iki veri setinin kovaryansının temel piyasanın varyansına bölünmesidir (kripto para birimleri söz konusu olduğunda, bazı piyasa endekslerini veya sadece bitcoin’in fiyat hareketlerini kullanabiliriz).

Modern Portföy Teorisi ve CAPM’in Sınırlamaları

Modern portföy teorisi (MPT) kavramları ne kadar faydalı olsa da, günlük yatırım kararlarının alınmasında kullanımında bazı sınırlamalar vardır.

Volatilite bir risk ölçütü müdür? O kadar hızlı değil, yatırımcı dostum

MPT’de yapılan varsayımlardan biri, oynaklığın risk ile eş anlamlı olduğudur. Volatilite, portföy yönetiminde yaygın olarak kullanılır ve varlık fiyat getirilerinin normal bir dağılım izlediğini varsayar.

Teori, fiyatlardaki olağanüstü büyük dalgalanmaların yok denecek kadar az olduğunu varsayar. Üç standart sapma hareketinin zamanın sadece %0,3’ünde gerçekleşmesinin beklendiğini hatırlıyor musunuz? 2014’e kadar uzanan günlük bitcoin fiyat hareketlerini ele aldığımızda, 2162 günde üç standart sapmadan daha büyük 37 günlük hareket gözlemledik; bu da %1,7’ye denk geliyor, yani beklenen sıklığın neredeyse altı katı!

Gerçekte, piyasa getirileri normal bir dağılım izlemez. Bunun yerine, aşırı fiyat hareketlerinin beklenenden çok daha sık meydana geldiği ‘şişman kuyruk’ riski denen bir şey vardır. Bunun anlamı, MPT gibi tekniklerin portföyünüzün aşağı yönlü potansiyelini rutin olarak düşük tahmin edeceğidir. Yatırım kararlarınızı verirken bunu aklınızda tutmalısınız.

Resim1 1

Bu nedenle bazı portföy yöneticileri risk ölçütü olarak aşağı yönlü oynaklığı kullanmayı tercih eder, çünkü bir varlığın oynaklığını yalnızca fiyatı düştüğünde önemserler. Sonuçta, aklı başında hiç kimse fiyatı sadece yükselen bir varlığın çok değişken olduğundan şikayet etmez! Bir yatırımın Sortino oranı, paydasında genel volatiliteyi kullanan Sharpe oranı yerine, getirilerinin negatif getirilerinin volatilitesine bölünmesidir.

Diğerlerinin yanı sıra riske maruz değer (VaR), düşüş riski, koşullu kuyruk beklentisi (CTE) gibi birçok başka risk ölçütü türü de vardır.

Her şey hareket eder: Varlık korelasyonları ve betanın zaman içindeki istikrarsızlığı

Bu portföy yönetim tekniklerine yönelik bir diğer eleştiri de, hepsinin varlıklar arasındaki korelasyon ve betanın geçmiş veriler kullanılarak uzun vadede tahmin edilebilir olduğunu varsaymasıdır. Ancak, bunun aksini gösteren çok sayıda ampirik kanıt bulunmaktadır.

Tarihsel olarak korelasyonsuz olan iki varlık, her ikisinin de birlikte satılmasına yol açan ortak faktörlerin bir araya gelmesi nedeniyle aniden korelasyonlu hale gelebilir. Örneğin, 2008’deki mali kriz sırasında, sektör veya ülke fark etmeksizin çoğu hisse senedi birlikte düşmüştür. Çeşitlendirilmiş, korelasyonsuz bir hisse senedi portföyüne sahip olduklarına inanan yatırımcılar, portföy çeşitlendirme çabalarına rağmen ciddi kayıplar yaşadılar.

Bu tür bir deneyim doğrudan kripto para ticaretine uygulanabilir. Bitcoin veya Ethereum’daki büyük ölçekli satışlar sırasında, piyasa paniği tüm kripto para birimlerine yayılma eğilimindedir. İyi bir faydası veya temelleri olan tokenlar bile daha geniş pazarla birlikte düşebilir. Bu nedenle, kripto paralara yatırım yaparken dikkatli olmak ve risklerinizi çeşitlendirmek için diğer varlık sınıflarına da yatırım yapmak mantıklıdır.

Buradan nereye yatırım yapmalı

Yukarıda açıkladığımız sorunlara rağmen, yakın tarihli bir makalede tartışıldığı gibi, modern portföy teorisine yönelik bazı eleştirileri ele almak mümkündür. Çözüm, metodolojinin ayarlanmasında yatmaktadır. Bu teorileri daha sağlam hale getirmek için post-modern portföy teorisi, Fama-French modeli ve daha pek çok alternatif teknik geliştirilmiştir.

Bununla birlikte, sadece volatilite, çeşitlendirme ve korelasyon gibi temel kavramları anlamak bile yatırım ve alım satımlarınıza büyük değer katabilir.

Etiketler

crypto

DYOR

Finance

trading

Arkadaşlarınla paylaş

Kripto yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız?

Crypto.com'da bir hesap oluşturmak için tüm bilgilerin adım adım anlatıldığı kılavuzdan faydalanın

Şimdi Başla düğmesine tıklayarak kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıkladığımız Crypto.com Gizlilik Bildirimi metnini okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.
Mobile phone screen displaying total balance with Crypto.com App

Common Keywords: 

Ethereum / Dogecoin / Dapp / Tokens