Kripto Opsiyonlarında Greeks ile Riski Yönetmek

Greeks, kripto opsiyonlarıyla ilgili farklı risk boyutlarını yönetmek için kullanılır. İşte bunları nasıl kullanacağınız.

Jan 13, 2022
|

Yunanlıları Yönetmek Otp

Giriş

Yunan alfabesinden ödünç alınan veya esinlenilen ‘Yunanlar’, kripto opsiyonları için hayati bir risk yönetimi aracıdır. Bu değişkenler opsiyon piyasasında, bir opsiyon pozisyonu alınırken söz konusu olan riskin farklı boyutlarını tanımlamak için kullanılır.

Her bir risk değişkeni, bir opsiyonun başka bir temel değişkenle olan ilişkisinin veya kusurlu bir varsayımın sonucudur. Yatırımcılar opsiyon risklerini etiketlemek ve opsiyon portföylerini yönetmek için farklı Yunan değerleri kullanırlar.

Anahtar Çıkarımlar:

  • Delta (Δ), bir opsiyonun fiyatının, dayanak varlığın fiyatındaki değişikliklere göre değişim oranını ölçer.
  • Gama (Γ), dayanak varlığın fiyatındaki değişikliklere göre Delta’nın değişim oranını ölçer.
  • Teta (Θ), bir opsiyonun vade sonuna kadar olan süresindeki bir günlük azalma için fiyatındaki değişimi ölçer.
  • Vega (ν), volatiliteye duyarlılığı ölçer – bir opsiyonun fiyatının, dayanak varlığın volatilitesindeki %1’lik bir değişikliğe bağlı olarak ne kadar değiştiği.
  • Rho (ρ), bir opsiyonun değeri ile faiz oranındaki (örneğin, ABD Hazine bonosu oranı) %1’lik bir değişim arasındaki değişim oranını temsil eder.

Yunanlılar Nedir ve Kripto Seçenekleriyle Nasıl Çalışırlar?

Beş Ana Yunan Haziran6

Kısacası, Greeks, Black-Scholes-Merton (BSM) modeli adı verilen ve bir opsiyon sözleşmesinin fiyatlandırılmasında yaygın olarak kullanılan matematiksel bir denklemden türetilir. Modele göre, bir alım opsiyonunun fiyatı, mevcut dayanak varlık (örneğin, bir kripto para birimi) fiyatına göre belirlenir (S), kullanım fiyatı (K), risksiz faiz oranı (r) ve vadeye kalan süre (t). Modelin bazı varsayımları olduğunu ve ‘ideal bir dünya’ üzerine inşa edildiğini unutmayın, bu nedenle yatırımcıların gerçek zamanlı durumlara uyum sağlamaları gerekecektir.

Yunanlılar Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho ve diğer değişkenleri içerir. Bu değişkenlerin her birinin kendisiyle ilişkili bir numarası vardır ve bu numara, yatırımcılara opsiyonun nasıl hareket ettiği veya onunla ilişkili riskler hakkında bilgi sağlar. Aşağıdaki tablo, yatırımcıların bir opsiyon pozisyonu açmadan önce dikkate alma eğiliminde oldukları ana Grekleri listelemektedir.

Delta

Delta (Δ), bir opsiyonun fiyatının, dayanak varlığın fiyatındaki değişikliklere göre değişim oranını ölçer. Başka bir deyişle Delta, dayanak varlıktaki 1 dolarlık değişime bağlı olarak opsiyon fiyatının ne kadar değişmesinin beklendiğini gösterir. Örneğin, 0,50 Delta, dayanak varlığın fiyatındaki her 1 dolarlık hareket için opsiyonun fiyatının teorik olarak 0,50 dolar hareket edeceği anlamına gelir.

Delta aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Delta'nın Özellikleri Nisan 13

Delta genellikle yön riskini belirlerken kullanılır. Bir alım opsiyonu satın alırken, bir tüccar pozitif bir Delta’ya dikkat etme eğiliminde olacaktır, çünkü fiyat dayanak varlık fiyatı ile birlikte artacaktır. Bir satım opsiyonu satın alırken, bir tüccar, tersine, dayanak varlık fiyatının düşmesi durumunda fiyatın artacağı negatif bir Delta isteme eğiliminde olacaktır.

Deltalar, opsiyonun vadesinin Para İçinde (ITM) dolma olasılığı olarak da düşünülebilir. Delta-nötr bir portföye sahip olmak, piyasa hareketlerinden kaynaklanan yön riskini azaltmak için harika bir yol olabilir. Yukarıda verilen aynı örneğe dayanarak, 0,50’lik bir Delta, opsiyonun vade sonunda ITM olma şansının yaklaşık %50 olduğu anlamına gelir.

Delta ile ilgili akılda tutulması gereken üç şey:

  1. Paraya yakın veya Paralı (ATM) opsiyonlar için vade sonuna yaklaştıkça artma eğilimindedir.
  2. Delta’nın değişim oranının bir ölçüsü olan Gamma ile daha da değerlendirilir.
  3. Zımni volatilite değişikliklerine tepki olarak da değişebilir.

Gamma

Gama (Γ), dayanak varlığın fiyatındaki değişikliklere göre Delta’nın değişim oranını ölçer. Diğer bir deyişle, Gama, bir opsiyonun Delta’sındaki değişimin, dayanak hisse senedinin fiyatındaki 1 dolarlık değişime olan miktarını gösterir. Gama, 0 ile 1,00 arasında değişen bir sayıdır.

Gama yararlı bir araçtır çünkü bir opsiyonun Delta değeri zaman içinde değişebilir. Dolayısıyla, aynı Delta’ya sahip iki seçeneğe bakıldığında, hangisinin aynı Delta’da kalma olasılığının daha yüksek olduğu bilinmemektedir. Gamma, Delta’nın ne kadar kararlı olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, iki opsiyonun Delta değerinin 0,5 olduğunu, ancak opsiyonlardan birinin Gamma değerinin 0,1 olduğunu (yani Delta’nın dayanak varlık fiyatındaki her 1 $’lık hareket başına 0,1 değiştiğini) ve diğerinin Gamma değerinin 0,3 olduğunu (yani Delta’nın dayanak varlık fiyatındaki her 1 $’lık hareket başına 0,3 değiştiğini) varsayalım. Gama değeri (0,3) daha yüksek olan opsiyonun riski daha yüksek olacaktır çünkü dayanak varlıktaki olumsuz bir hareket büyük bir etkiye yol açacaktır. Yüksek Gama değerleri, opsiyonun değişken dalgalanmalar yaşama eğiliminde olduğu anlamına gelir ve bu, öngörülebilir fırsatlar arayan çoğu tüccar için tercih edilmeyebilir.

Gamma hedging, birbirini dengeleyecek şekilde opsiyon alıp satarak sabit bir Delta tutmaya çalışır ve yaklaşık 0 net Gamma ile sonuçlanır.

Teta

Teta (Θ), bir opsiyonun vade sonuna kadar olan süresindeki bir günlük azalma için fiyatındaki değişimi ölçer. Teta, yatırımcılara bir opsiyonun fiyatının opsiyonun vadesi yaklaştıkça ne kadar düşmesi gerektiğini söyler, bu da ‘zaman aşımı’ olarak bilinir.

Zaman aşımı, zamanın geçmesi nedeniyle bir opsiyonun değerinin veya fiyatının aşınmasını temsil eder. Zaman geçtikçe, bir opsiyonun karlılık veya ITM şansı azalır. Bir opsiyonun vade tarihi yaklaştıkça zaman aşımı hızlanma eğilimindedir çünkü işlemden kar elde etmek için daha az zaman kalmıştır.

Zaman aynı yönde hareket ettiği için teta tek bir seçenek için her zaman negatiftir. Bir opsiyon bir tüccar tarafından satın alınır alınmaz, saat işlemeye başlar ve opsiyonun değeri hemen azalmaya başlar.

Vega

Vega (ν) gerçek bir Yunan harfi olmasa da, bir opsiyonun fiyatının, dayanak varlığın volatilitesindeki %1’lik bir değişime bağlı olarak ne kadar değiştiğini ölçer. Vega önemli bir ölçümdür çünkü volatilite opsiyon değerlerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Vega’daki bir düşüş tipik olarak hem alım hem de satım opsiyonlarının değer kaybetmesine neden olurken, Vega’daki bir artış tipik olarak hem alım hem de satım opsiyonlarının değer kazanmasına neden olacaktır.

Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, stratejik bir bakış açısıyla, yatırımcılar Vega ‘normal’ seviyelerin altında olduğunda opsiyon satın almayı ve Vega ‘normal’ seviyelerin üzerinde olduğunda opsiyon satmayı düşünebilirler.

Rho

Rho (ρ), bir opsiyonun değeri ile faiz oranındaki (örneğin, ABD Hazine bonosu oranı) %1’lik bir değişim arasındaki değişim oranını temsil eder.

Faiz oranları arttıkça, alım opsiyonlarının değeri genellikle artarken, satım opsiyonlarının değeri genellikle azalacaktır. Bu nedenlerle, alım opsiyonları pozitif Rho’ya, satım opsiyonları ise negatif Rho’ya sahiptir. Örneğin, bir alım opsiyonunun Rho değerinin 0,05 ve fiyatının 1,25$ olduğunu varsayalım. Faiz oranları %1 artarsa, alım opsiyonunun değeri 1,30$’a yükselir, diğer her şey eşit olur.

Kripto Seçenekleri ve Yunanlılar Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Opsiyonlara giriş makalemizle opsiyon temel bilgilerinizi tazeleyin veya opsiyon ticaretine daha derin bir dalış yapın ve her piyasa katılımcısının kişiliğine ve duyarlılığına uyan opsiyon ticareti için en iyi 10 stratejimizi öğrenin.

Durum Tespiti ve Kendi Araştırmanızı Yapın

Bu makalede listelenen tüm örnekler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu tür bilgileri veya diğer materyalleri yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak yorumlamamalısınız. Burada yer alan hiçbir şey, Crypto.com tarafından herhangi bir dijital varlığa yatırım yapmak, satın almak veya satmak için bir talep, öneri, onay veya teklif teşkil etmeyecektir. Dijital varlıkların alım satımından elde edilen getiriler, kendi yargı bölgenizde veya vergi amaçlı olarak ikamet ettiğiniz yargı bölgelerinde sermaye kazancı vergisi ve/veya gelir vergisi dahil olmak üzere vergiye tabi olabilir. Crypto.com ürünlerinin veya özelliklerinin herhangi bir açıklaması yalnızca açıklama amaçlıdır ve bir onay, davet veya talep teşkil etmez.

Ayrıca, Crypto.com Borsası ve burada açıklanan ürünler Crypto.com Ana Uygulamasından farklıdır ve Crypto.com Borsasındaki ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliği yargı yetkisi sınırlarına tabidir. Crypto.com Borsasına erişmeden önce, lütfen aşağıdaki bağlantılara bakın ve Spot Ticaret ve Marj Ticareti için coğrafi olarak kısıtlanmış herhangi bir yargı alanında olmadığınızdan emin olun.

Geçmiş performans, gelecekteki performansın garantisi veya öngörücüsü değildir. Dijital varlıkların değeri artabilir veya azalabilir ve satın alma fiyatınızın tamamını veya önemli bir miktarını kaybedebilirsiniz. Dijital bir varlığı değerlendirirken, mümkün olan en iyi kararı vermek için kendi araştırmanızı ve durum tespitinizi yapmanız çok önemlidir, çünkü herhangi bir satın alma işlemi tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

Arkadaşlarınla paylaş

Kripto yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız?

Crypto.com'da bir hesap oluşturmak için tüm bilgilerin adım adım anlatıldığı kılavuzdan faydalanın

Şimdi Başla düğmesine tıklayarak kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıkladığımız Crypto.com Gizlilik Bildirimi metnini okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.
Mobile phone screen displaying total balance with Crypto.com App

Common Keywords: 

Ethereum / Dogecoin / Dapp / Tokens