Kripto için ROI Nasıl Hesaplanır

Kripto yatırım getirisi nedir? Kripto varlıklarınız için ROI’yi nasıl hesaplayacağınızı öğrenin ve bunu yatırımlarınızın performansını değerlendirmek için bir araç olarak kullanın.

Feb 26, 2024
|

How To Calculate Roi In Crypto Trading

Anahtar Çıkarımlar:

  • Yatırım Getirisi (ROI), bir varlığın performansını belirlemek için mevcut değerini orijinal değeriyle karşılaştırır.
  • Kripto varlıklar için ROI hesaplaması, başlangıç değerinin mevcut değerden çıkarılmasını, başlangıç değerine bölünmesini ve 100 ile çarpılmasını içerir.
  • Pozitif yatırım getirisi kâra, negatif yatırım getirisi ise zarara işaret eder.
  • ROI, kripto varlıkların performansını değerlendirmek için değerli bir ölçüttür, ancak sınırlamaları vardır.
  • İç Getiri Oranı (IRR) veya Riske Göre Ayarlanmış Getiri gibi ROI’ye alternatif ölçütler zaman, nakit akışı ve risk gibi ek faktörleri dikkate alarak yatırım performansının daha kapsamlı bir değerlendirmesini sağlar.

Kriptoda ROI Nedir?

kripto para ticareti yapıyorsanız, varlıkların performansını daha geniş piyasaya kıyasla düzenli olarak değerlendirmek çok önemlidir. Bunun için temel, denenmiş ve güvenilir bir araç, bir varlığın mevcut değerini orijinal değeriyle karşılaştıran ve yaygın olarak kullanılan bir finansal ölçüt olan Yatırım Getirisidir (ROI).

ROI, gayrimenkul ve geleneksel finans (TradFi) için olduğu kadar kripto ve merkezi olmayan finans (DeFi) için de çalışır. Kullanıcıların kripto varlıklarının değer kazanıp kazanmadığını ya da değer kaybedip kaybetmediğini (yani getiri sağlayıp sağlamadığını) değerlendirmelerine olanak tanır. Burada, ROI’nin nasıl hesaplandığını, ne kadar faydalı olduğunu ve kripto varlıkların başarısını ölçmenin alternatif yollarını araştırıyoruz.

Kripto için ROI Nasıl Hesaplanırpara birimi

Kripto para için yatırım getirisini hesaplamak basittir:

Yatırımın Geri Dönüş Yüzdesi = [(Yatırımın mevcut değeri – Yatırımın ilk maliyeti) / Yatırımın ilk maliyeti] x 100

Örneğin:

Bir Bitcoin’i 10.000 ABD dolarına satın aldığınızı ve şu anki değerinin 40.000 ABD doları olduğunu varsayalım.

Yatırım getirisini hesaplamak için yukarıdaki formülü uygulayın:

ROI = [(40.000 – 10.000) / 10.000] x 100

300’lük bir yatırım getirisine, önemli bir pozitif kazanç ve yatırım getirisine ulaşıyoruz.

Şimdi, bunun yerine Bitcoin’i 60.000 ABD dolarına satın aldığınızı ve şu anki değerinin 40.000 ABD doları olduğunu varsayalım.

ROI formülünü tekrar uyguluyoruz:

ROI = [(40.000 – 60.000) / 40.000] x 100

Yatırım getirisi -%33’tür. Bu da negatif bir yatırım getirisine (yani kayba) işaret etmektedir.

ROI Hesaplayıcıları

Hesaplama yapmayı sevmiyorsanız, internette sayısız yatırım getirisi hesaplayıcısı bulunmaktadır, örneğin bu.

Neden Kripto Varlıklar için ROI Hesaplanmalı?

Kripto para biriminiz için yatırım getirisini hesaplamanın çeşitli faydaları vardır:

  • Performans Değerlendirmesi: ROI, kripto varlıklarının karlılığının bir değerlendirmesini sağlamaya yardımcı olur. Farklı kripto para birimlerini karşılaştırmak, kripto varlıkları satın alırken en iyi nasıl ilerleneceği konusunda bilinçli kararlar vermek için hangilerinin şu anda başarılı olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.
  • Portföy Optimizasyonu: Varlıkların yatırım getirisini anlamak kripto portföyünüzü optimize etmenize yardımcı olur. Birçok portföy optimizasyon yöntemi, bir portföydeki her bir varlığın ideal ağırlıklarını (yani, ne kadar tutulacağını) hesaplamak için girdi olarak beklenen getirilere (örneğin, ROI’ler) ihtiyaç duyar.
  • Nakit Akışı Değerlendirmesi: Birçok yatırımcı portföylerini genişletmek için pozitif bir nakit akış stratejisi kullanır. ROI’nin hesaplanması, varlıklarınız tarafından üretilen nakit akışına ilişkin bilgiler sağlayarak yeni satın almalarda potansiyel olarak ne kadar sermaye kullanılabileceğine ilişkin bilinçli kararlar almanıza olanak tanır.

Ticaret stratejisi, teknik analiz ve kripto göstergeleri hakkında daha fazla makale için Üniversite ticaret bölümüne göz atın.

Crypto ROI için Alternatifler

ROI, temel bir ölçüt olsa da değerli bir ölçüttür. Başka bir deyişle, yatırım portföyünüzün daha karmaşık bir analizi için daha fazla araç kullanmanız gerekecektir.

Aşağıda, kripto varlıkların başarısını değerlendirmek için dikkate alınması gereken alternatif yöntemler yer almaktadır:

Yıllık Yatırım Getirisi

Temel ROI hesaplaması, bir yatırımın getiri elde etmek için ne kadar süre elde tutulduğunu dikkate almaz. Bir varlığın %100 ROI’ye ulaşmasının 1 ya da 10 yıl sürmesinin neden önemli olduğunu söylemek kolaydır. Bu aynı zamanda iki yılda %50 yatırım getirisi sağlayan bir varlığı, 10 yılda %50 yatırım getirisi sağlayan bir başka varlık ile karşılaştırmanıza olanak tanır.

İşte düzeltilmiş formül:

Yıllık ROI = [(1 + ROI)1/n – 1] x 100

Burada n = varlığın elde tutulduğu yıl sayısı

Örneğimizde, iki yıl içinde %50 yatırım getirisi olan varlık, şu şekilde hesaplandığı gibi %22 yıllık yatırım getirisine sahiptir:

[(1 + 0,5)1/2 – 1] x 100 = %22

Oysa 10 yıl sürseydi, yıllık yatırım getirisi şu şekilde hesaplandığı gibi %4 olurdu:

[(1 + 0,5)1/10 – 1] x 100 = %4

İç Getiri Oranı (IRR)

Daha önce de belirtildiği gibi, temel ROI, getiriyi elde etmek için bir kripto para biriminin ne kadar süreyle elde tutulduğunu dikkate almaz. IRR, paranın zaman değerini dikkate alan bir getiri ölçütüdür (yani, bugün bir doların gelecekte herhangi bir zamanda bir dolardan daha değerli olduğu kavramı, çünkü dolar zaman içinde bileşik olan faiz kazanabilir). Başka bir deyişle, yıllık bir büyüme oranı verir.

Zaman geçtikçe, bir varlığın IRR’si, sabit kalan ROI’ye kıyasla azalır. IRR ayrıca bir portföyün nakit giriş ve çıkışlarını da dikkate alır. IRR hesaplamaları oldukça karmaşıktır, bu nedenle bunları hesaplamak için bu gibi bir IRR hesaplayıcısı kullanmak en iyisidir.

Karşılaştırmalı Analiz

Kripto varlıkların performansını popüler endekslerle veya sektör kıyaslamalarıyla karşılaştırmak değerli bilgiler sağlar. Kullanıcılar kripto varlıklarının yatırım getirisini diğer kripto para birimlerinin veya hisse senetleri, fonlar veya borsa yatırım fonları gibi diğer varlık sınıflarının performansıyla karşılaştırabilir (ETF’ler).

Crypto.com’un aylık Alpha Navigator sahaları BTC altın gibi diğer varlık sınıflarına karşı performans, Bitcoin’in popüler varlıklara kıyasla daha iyi veya daha düşük performans gösterip göstermediğini gösterir. Bu tür analizler göreceli performans olarak da bilinir.

Riske Göre Ayarlanmış Getiri

ROI’nin riski hesaba katmadığını unutmayın. Bir varlık daha yüksek bir ROI elde ediyor ancak çok daha yüksek bir risk taşıyorsa, diğeri daha düşük bir ROI üretiyor ancak daha düşük bir risk taşıyorsa – hangisinin daha iyi bir seçim olduğunu düşünürsünüz? Sharpe oranı veya Sortino oranı gibi riske göre ayarlanmış ölçümler, kripto varlıkların risk-getiri dengesini değerlendirir ve risk iştahınıza ve yatırım felsefenize uygun kripto para birimlerini seçmenize yardımcı olabilir.

Diğer varlık sınıflarına kıyasla kripto performansı hakkında düzenli güncellemeler almak için Alpha Navigator raporlarına göz atın.

Sonuç

Kripto varlıkları için yatırım getirisini hesaplamak, karlılığı değerlendirmek ve yatırım portföylerini optimize etmek için çok önemlidir. Kripto para sahipleri, formülü ve uygulamasını anlayarak varlıklarının başarısını değerlendirebilir ve veri odaklı içgörülere dayalı bilinçli kararlar verebilir.

Bununla birlikte, ROI’nin sınırlamalarını kabul etmek ve kripto varlıkların daha kapsamlı bir değerlendirmesi için IRR ve riske göre ayarlanmış ölçümler gibi alternatif ölçütleri dikkate almak önemlidir. Kripto paraların dinamik dünyasında uzun vadeli başarının anahtarı, bilgi sahibi olmak ve kripto paranın performansını düzenli olarak değerlendirmektir.

Durum Tespiti ve Kendi Araştırmanızı Yapın

Bu makalede listelenen tüm örnekler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu tür bilgileri veya diğer materyalleri yasal, vergi, yatırım, finans, siber güvenlik veya diğer tavsiyeler olarak yorumlamamalısınız. Burada yer alan hiçbir şey, Crypto.com tarafından herhangi bir madeni para, jeton veya diğer kripto varlıklarına yatırım yapmak, satın almak veya satmak için bir talep, tavsiye, onay veya teklif teşkil etmez. Kripto varlıkların alım satımından elde edilen getiriler, yargı alanınızda sermaye kazancı vergisi de dahil olmak üzere vergiye tabi olabilir. Crypto.com ürünlerinin veya özelliklerinin herhangi bir açıklaması yalnızca açıklama amaçlıdır ve bir onay, davet veya talep teşkil etmez.

Geçmiş performans, gelecekteki performansın garantisi veya öngörücüsü değildir. Kripto varlıkların değeri artabilir veya azalabilir ve satın alma fiyatınızın tamamını veya önemli bir miktarını kaybedebilirsiniz. Bir kripto varlığı değerlendirirken, mümkün olan en iyi kararı vermek için araştırma ve durum tespiti yapmanız çok önemlidir, çünkü herhangi bir satın alma işlemi tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

Arkadaşlarınla paylaş

Kripto yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız?

Crypto.com'da bir hesap oluşturmak için tüm bilgilerin adım adım anlatıldığı kılavuzdan faydalanın

Şimdi Başla düğmesine tıklayarak kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıkladığımız Crypto.com Gizlilik Bildirimi metnini okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.
Mobile phone screen displaying total balance with Crypto.com App

Common Keywords: 

Ethereum / Dogecoin / Dapp / Tokens