DeFi Ticareti: Opsiyonlara Giriş

Bu makalede farklı opsiyon türleri tanıtılmakta ve bunların nasıl uygulandığı açıklanmaktadır.

Jan 11, 2020
|

Portföy Yönetimi

Opsiyon nedir?

Opsiyonlar vadeli işlemlerle karıştırılmamalıdır, çünkü bunlar iki ayrı finansal araçtır.

Opsiyon satıcısı, alıcının (mal sahibinin) opsiyonu ‘kullanması’ halinde işlemi yerine getirme – satma veya satın alma – yükümlülüğüne sahiptir. Dayanak varlık/enstrüman bir hisse senedi, tahvil, döviz, emtia veya başka bir işlem aracı olabilir. Kullanmak, dayanak menkul kıymeti satın alma veya satma hakkını kullanmak anlamına gelir.

Genellikle, bir opsiyon sözleşmesi aşağıdaki özellikleri içermelidir:

Tür: Opsiyon sahibinin satın alma hakkına mı (alım opsiyonu) yoksa satma hakkına mı (satım opsiyonu) sahip olduğu.

  • Dayanak varlık ve miktar: miktar ve dayanak varlık(lar) (örneğin: 100 adet Apple.Inc hisse senedi)
  • Kullanım fiyatı: Alıcının opsiyonu kullanacağı belirtilen fiyat
  • Vade tarihi: opsiyonun kullanılabileceği son tarih
  • Takas koşulları: örneğin, opsiyon satıcısının (yazar) kullanım sırasında gerçek varlığı teslim etmesi gerekip gerekmediği veya sadece eşdeğer nakit tutarı teklif edip etmeyeceği
  • Opsiyon primi: opsiyon için ödediğiniz toplam tutar.

Neden Opsiyon Kullanmalı?

İki tür opsiyon vardır: Alım ve Satım. Alım opsiyonları, sahibine belirli bir süre içinde sabit bir fiyattan belirli miktarda dayanak varlık satın alma imkanı verirken, satım opsiyonları sahibine belirli bir zaman dilimi içinde kullanım fiyatından belirli miktarda dayanak varlık satma imkanı verir.

Bir seçenek Amerikan veya Avrupa tarzına göre de kategorize edilebilir. Amerikan opsiyonları, opsiyonun vade tarihinden önce herhangi bir zamanda uygulanabilirken, Avrupa opsiyonları yalnızca vade tarihinde uygulanabilir. Bir opsiyon satın aldığınızda, satın alma fiyatına prim denir. Opsiyonunuzu satarsanız, prim aldığınız tutardır. Prim sabit değildir ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir.

Yatırımcılara dayanak varlıkları satın alma veya satma hakkı sağlamanın yanı sıra, opsiyonlar için çeşitli kullanım durumları vardır1:

Çok yönlü menkul kıymetler

Opsiyonların avantajı, yalnızca piyasa yükseldiğinde kar elde etmekle sınırlı olmamanızdır. Opsiyonların çok yönlü doğası nedeniyle, piyasa düştüğünde veya hatta yatay hareket ettiğinde de para kazanabilirsiniz.

Spekülasyon

Bir opsiyon sözleşmesi satın alırsanız, menkul kıymetin hareketi üzerine bahis oynamış olursunuz. Bu tür bir bahis, finansal piyasalar hakkında kapsamlı bilgi ve yüksek risk toleransı gerektirir.

Riskten Korunma

Opsiyonlar, hisse senetlerinizi olası bir düşüşe karşı korumak için bir sigorta poliçesi olarak kullanılır.

Çalışanları çekmek için seçenekler

Birçok şirket hisse senedi opsiyonlarını yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak için bir yol olarak kullanır.

Farklı Seçenek Türleri

Daha önce de belirtildiği gibi, bir opsiyon için kullanım fiyatı, opsiyonun kullanılması durumunda dayanak varlığın satın alınacağı veya satılacağı fiyattır. Kullanım fiyatı ile bir hisse senedinin gerçek fiyatı arasındaki ilişki, opsiyonların kendine özgü dilinde, opsiyonun para içi (ITM), para üstü (ATM) veya para dışı (OTM)2 olup olmadığını belirler.

farklı seçenek türleri
farklı seçenek türleri

Para içinde (ITM)

Alım opsiyonları için, paranın içinde olması, kullanım fiyatının gerçek hisse senedi fiyatının altında olduğu anlamına gelir.

Örnek: Bir yatırımcı, şu anda 10$’dan işlem gören XYZ için 95$ kullanım fiyatından bir alım opsiyonu satın alır. Yatırımcının pozisyonu 5 dolar değerinde. Alım opsiyonu yatırımcıya hisse senedini 95$’dan satın alma hakkı verir.

Satım opsiyonları için, paranın içinde olması, kullanım fiyatının gerçek hisse senedi fiyatının üzerinde olduğu anlamına gelir.

Örnek: Bir yatırımcı, şu anda 100$’dan işlem gören XYZ için 110$ kullanım fiyatından bir satım opsiyonu satın alır. Bu yatırımcının pozisyonu 10$’a kadar para içinde. Satım opsiyonu yatırımcıya hisse senedini 110$’dan satma hakkı verir.

Parada (ATM)

Hem satım hem de alım opsiyonları için kullanım ve gerçek hisse senedi fiyatları aynıdır.

Para dışı (OTM)

Para dışı bir alım opsiyonu kullanım fiyatı, gerçek hisse senedi fiyatının üzerindedir.

Örnek: Bir yatırımcı, şu anda 100$’dan işlem gören XYZ için 110$ kullanım fiyatlı bir alım opsiyonu satın alır. Bu yatırımcının pozisyonu 10$’a kadar para dışıdır. Para dışı satım opsiyonu kullanım fiyatı gerçek hisse senedi fiyatının altındadır.

Örnek: Bir yatırımcı, şu anda 100$’dan işlem gören XYZ için 95$ kullanım fiyatlı bir satım opsiyonu satın alır. Bu yatırımcının pozisyonu paranın 5 dolar dışında.

Ödeme

Artık opsiyon temelleri hakkında bilgi sahibi oldunuz. Şimdi, opsiyonun nasıl çalıştığına ve getirinin nasıl elde edilebileceğine bir göz atalım. Ödeme diyagramları, dayanak fiyatı değiştikçe opsiyonun kar / zararını gösteren grafiklerdir ve koşullar şunları içerir: uzun-alım, kısa-alım, uzun-koyma ve kısa-koyma.

Uzun Arama

Bob, Apple Inc. şirketinde yükselişe geçti çünkü yeni iPhone’un daha fazla işleve sahip olacağına ve dolayısıyla hisse senedine iyi bir artış sağlayacağına inanıyor. Bob, hisse senedi satın almak yerine alım opsiyonlarıyla uzun pozisyon almayı tercih ediyor, zira bu opsiyonlar hisse senedi fiyatının yükselmesi halinde sınırsız kazanç sağlarken kendi zararını da sınırlıyor. İşte pozisyonuyla ilgili bazı gerçekler ve çeşitli hisse senedi fiyatlarında getirinin nasıl görüneceği:

uzun arama

Verilen: hisse başına opsiyon primi = 2 $, opsiyon kullanım fiyatı = 100 $

Başabaş noktası, bir yatırımcının net kârının sıfır olacağı hisse senedi fiyatıdır:

Başabaş hisse senedi fiyatı = Kullanım fiyatı + prim

Bu durumda, başabaş fiyatı 100$ + 2$ = 102$’dır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik de, hisse senedi fiyatının kullanım fiyatının altında olması durumunda Bob’un opsiyonları kullanmadan vadelerinin dolmasına izin vereceği ve kayıplarının opsiyonlar için ödediği primle sınırlı kalacağıdır. Öte yandan, fiyat 102 doların üzerine çıktıkça kâr sınırsızdır.

İşte bir formül:

Hisse başına çağrı getirisi = MAX (hisse senedi fiyatı – kullanım fiyatı, 0) – hisse başına prim

Hisse senedi fiyatı 98 $ olduğunda, MAX (98 $ – 100 $, 0) – 2 $ = 0 – 2 $ = hisse başına 2 $ zarar

Hisse senedi fiyatı 105$ olduğunda, MAX (105$ – 100$, 0) – 2$ = 5$ – 2$ = hisse başına 3$ kar

Kısa Arama

kısa arama

Alım opsiyonunun yazarı (satıcısı) kısa veya ters pozisyon alır. Getiri grafiği, bahsettiğimiz uzun çağrının tam tersidir. Kâr, kullanım fiyatı hisse senedi fiyatını aştığında ve çağrıların geçersiz olmasına izin verildiğinde topladığı primle sınırlıdır. Kullanım fiyatının üzerinde, hisse senedi fiyatı arttıkça artan kayıplarla karşılaşır.

Ödeme formülü:

Hisse başına kısa çağrı getirisi = hisse başına prim – MAX (0, hisse fiyatı – kullanım fiyatı)

Uzun Vuruş

Bu durumda Bob, yeni iPhone’un kamuoyu beklentisi nedeniyle aşırı abartılmış olabileceğini düşündüğü için Apple.Inc hisselerinde düşüş eğilimi gösteriyor. Bu nedenle, hisse senedi fiyatı başabaş fiyatının altına düştüğü sürece faiz kazancı elde edeceği Apple hisse senedinin uzun vadeli bir opsiyonunu satın alabilir. Kaybı da ödenen primle sınırlıdır ve hisse senedi fiyatı 0’a düştüğünde kazanç maksimuma ulaşabilir.

uzun-put

Verilen: hisse başına opsiyon primi = 2 $, opsiyon kullanım fiyatı = 100 $

Başabaş hisse senedi fiyatı = Kullanım fiyatı – Prim

Bu durumda, başabaş fiyatı 100$ – 2$ = 98$’dır. Hisse senedi fiyatı kullanım fiyatının üzerindeyse, Bob opsiyonları kullanmadan vadelerinin dolmasına izin verecek ve kayıpları opsiyonlar için ödediği primle sınırlı kalacaktır. Öte yandan, fiyat 98 $ ‘dan daha düşük olabileceği ve fiyat sıfır olduğunda maksimuma ulaşabileceği için karı da sınırlıdır.

İşte bir formül:

Hisse başına satış getirisi = MAX (kullanım fiyatı – hisse senedi fiyatı, 0) – hisse başına prim

Hisse senedi fiyatı 103$ olduğunda, MAX (100$ – 103$, 0) – 2$ = 0 – 2$ = hisse başına 2$ zarar

Hisse senedi fiyatı 95 $ olduğunda, MAX (100 $ – 95 $, 0) – 2 $ = 5 $ – 2 $ = hisse başına 3 $ kar

Short-Put

kısa-put

Satım opsiyonunun yazarı (satıcısı) kısa veya zıt bir pozisyon alır. Getiri grafiği yukarıda gösterilen uzun pozisyonun tam tersidir. Kâr, hisse senedi fiyatı kullanım fiyatını aştığında ve satım opsiyonlarının geçersiz olmasına izin verildiğinde topladığı primle sınırlıdır. Kullanım fiyatının altında, hisse senedi fiyatı düştükçe artan kayıplarla karşılaşır.

Ödeme formülü:

Hisse başına kısa satış getirisi = hisse başına prim – (MAX (0, kullanım fiyatı-hisse fiyatı)

Opsiyon Bilginizi Genişletin

DeFi opsiyon ticaretine daha derin bir dalış yapın ve her yatırımcı kişiliğine ve piyasa duyarlılığına uyan opsiyon ticareti için en iyi 10 stratejimizi öğrenin. Ya da opsiyon ticaretinde hayati bir risk yönetimi aracı olan Greeks hakkında bilgi edinin.

Referanslar

1. https://www.desjardins.com/ca/co-opme/action-plans-tips/savings-investment/why-use-options/index.jsp

2. Fiyatlandırma Seçeneği (Haziran, 2019), Erişim adresi: https://www.nasdaq.com/articles/pricing-options-2019-06-10

3. Frederick, 2019, https://www.schwab.com/resource-center/insights/content/how-to-understand-options-greeks adresinden alındı.

Arkadaşlarınla paylaş

Kripto yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız?

Crypto.com'da bir hesap oluşturmak için tüm bilgilerin adım adım anlatıldığı kılavuzdan faydalanın

Şimdi Başla düğmesine tıklayarak kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıkladığımız Crypto.com Gizlilik Bildirimi metnini okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.
Mobile phone screen displaying total balance with Crypto.com App

Common Keywords: 

Ethereum / Dogecoin / Dapp / Tokens