Coin
14,586
Vốn hóa
$1,120.77 B USD
Biến động trong 24h

+2.13%

Khối lượng trong 24h
$61.73 B USD
Dominance
BTC: 40.15%, ETH: 18.34%
Gas ETH
27 Gwei

Danh mục: Cronos NFT

Cronos NFT

Các bộ sưu tập NFT Cronos hiển thị tên, doanh thu và khối lượng giao dịch của 30 NFT hàng đầu trên blockchain Cronos.

Khám phá 30 bộ sưu tập hàng đầu trên blockchain Cronos theo giá, khối lượng giao dịch và doanh thu trung bình trong 7 ngày.

Doanh thu NFT (7 ngày)

1.02 M CRO

$85,519

+23.13%

Giá trung bình (7N)

763.76 CRO

$63.96

-19.51%

Doanh thu NFT (7 ngày)

1.02 M CRO

$85,519

+23.13%

Giá trung bình (7N)

763.76 CRO

$63.96

-19.51%

Tên
1

VVSMinerMole

2,772.22 CRO

+6.14%

$232.17

163,561 CRO

+33.24%

$13,698

27.72 M CRO

$2.32 M

2

BoomerSquad

1,856.73 CRO

-1.92%

$155.50

98,407 CRO

+92.52%

$8,241

14.87 M CRO

$1.25 M

3

CroKing NFT

6,817.73 CRO

+1,199.85%

$570.97

88,631 CRO

+2,314.01%

$7,423

20.46 M CRO

$1.71 M

4

Argonauts

1,164.12 CRO

+6.42%

$97.49

87,309 CRO

-36.65%

$7,312

10.35 M CRO

$866,517

5

Flaming Phenix Club

1,630.80 CRO

-14.84%

$136.58

68,494 CRO

+62.58%

$5,736

10.87 M CRO

$910,420

6

MadMeerkatBurrow

1,841.50 CRO

-32.02%

$154.22

68,135 CRO

+32.38%

$5,706

18.41 M CRO

$1.54 M

7

CROSkull

3,518.17 CRO

+48.99%

$294.64

52,773 CRO

+1.59%

$4,420

23.45 M CRO

$1.96 M

8

MadMeerkatTreehouse

1,729.41 CRO

-26.39%

$144.84

50,153 CRO

+52.47%

$4,200

17.29 M CRO

$1.45 M

9

Cronos Gorilla Business

154.29 CRO

-80.80%

$12.92

45,670 CRO

+468.21%

$3,825

941,173 CRO

$78,822

10

MadMeerkatDegen

894.21 CRO

-8.49%

$74.89

39,345 CRO

+54.86%

$3,295

8.95 M CRO

$749,633

Công ty

Copyright © 2018 - 2023 Crypto.com. All rights reserved.

Terms and Conditions

Thông báo bảo mật

Trạng thái

Cookie Preferences

certificate: AICPA
certificate: SGS
certificate: SGS-27001
certificate: PCI-DSS
certificate: BSI