Coin
14,563
Vốn hóa
$1,094.33 B USD
Biến động trong 24h

-0.24%

Khối lượng trong 24h
$49.9 B USD
Dominance
BTC: 40.62%, ETH: 18.15%
Gas ETH
23 Gwei

Billionaire Zombies Club

Thêm vào Danh sách theo dõi

Key Metrics

NFTs

9.9K

Collectors

3.4K

Total Sales Volume

N/A

Floor Price

0 ETH

Sales Data

Giới thiệu

Billionaire Zombies Club is an NFT Metaverse project built on the Polygon Network Blockchain. This is the genesis collection of the Billionaire Zombies Club, and is your pass to play in the upcoming BZC P2E game. [Community Site](https://www.billionairezombies.com) Check out our collections and join the #BZCArmy today! [Zombies](https://opensea.io/collection/billionairezombiesclub) | [Kings](https://opensea.io/collection/skeleton-kings) | [2D Keys](https://opensea.io/collection/bzc-skeleton-keys) | [3D Keys](https://opensea.io/collection/bzc-skeleton-keys-3d) | [Metaverse](https://opensea.io/collection/bzc-metaverse) | [MetaCrystals](https://opensea.io/collection/bzc-metacrystals) | [Land](https://opensea.io/collection/new-world-zombie-the-metaverse)

Thông tin tổng quan

Liên kết hữu ích

Trang web

Thị trường giao dịch

Các kênh mạng xã hội
Danh mục
Polygon NFTs

Công ty

Copyright © 2018 - 2023 Crypto.com. All rights reserved.

Terms and Conditions

Thông báo bảo mật

Trạng thái

Cookie Preferences

certificate: AICPA
certificate: SGS
certificate: SGS-27001
certificate: PCI-DSS
certificate: BSI