Coin
14,556
Vốn hóa
$1,099.83 B USD
Biến động trong 24h

+0.72%

Khối lượng trong 24h
$48.64 B USD
Dominance
BTC: 40.41%, ETH: 18.30%
Gas ETH
33 Gwei

Ephēmeros

Thêm vào Danh sách theo dõi

Sales Data

Giới thiệu

ἐφήμερος (pronunciation: ef-ay'-mer-os) is an ancient greek word referring to something that has a short duration.

Thông tin tổng quan

Liên kết hữu ích

Trang web

Thị trường giao dịch

Danh mục
Crypto.org NFT

Công ty

Copyright © 2018 - 2023 Crypto.com. All rights reserved.

Terms and Conditions

Thông báo bảo mật

Trạng thái

Cookie Preferences

certificate: AICPA
certificate: SGS
certificate: SGS-27001
certificate: PCI-DSS
certificate: BSI